Home » VẬT LÝ » Dao động điều hòa » Chuyên đề bài toán dao động tắt dần

Chuyên đề bài toán dao động tắt dần

Tài liệu giới thiệu các dạng bài toán dao động của con lắc tắt dần và cách giải.

– Tóm tắt kết quả

– Chứng minh các công thức

– Giải quyết bài toán

– Bài tập ví dụ, giải chi tiết

Download tại đây.

Nguồn: nguoithay.com

Đánh giá tài liệu:

Phản hồi về tài liệu

Có thể bạn cần

rar

Hệ thống lý thuyết-công thức Vật lý ôn thi Đại học năm 2015

Tài liệu tổng hợp các các công thức, phương pháp giải nhanh các dạng bài ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *