Home » VẬT LÝ » BỘ CÔNG THỨC GIẢI NHANH VẬT LÝ 12

BỘ CÔNG THỨC GIẢI NHANH VẬT LÝ 12

Tài liệu tổng hợp gồm nhiều dạng bài tập có thể giải nhanh bằng một số thủ thuật và công thức toán học và đường tròn lượng giác, được trình rõ ràng ngắn gọn và khoa học.

Download: http://www.mediafire.com/download/a628nt3vkwaffy1/

Đánh giá tài liệu:

Phản hồi về tài liệu

Có thể bạn cần

rar

Hệ thống lý thuyết-công thức Vật lý ôn thi Đại học năm 2015

Tài liệu tổng hợp các các công thức, phương pháp giải nhanh các dạng bài ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *