CHÚ Ý
Home » TOÁN » Giới hạn - Liên tục » Phương pháp khử các dạng vô định trong tính giới hạn

Phương pháp khử các dạng vô định trong tính giới hạn

Giới hạn dạng vô định là những giới hạn mà ta không thể tìm chúng bằng cách áp dụng trực tiếp các định lý về giới hạn và các giới hạn cơ bản trình bày trong Sách giáo khoa. Do đó muốn tính giới hạn dạng vô định của hàm số, ta phải tìm cách khử các dạng vô định để biến đổi thành dạng xác định của giới hạn

Trong chƣơng trình toán THPT, các dạng vô định thƣờng gặp là :

0/0, ∞/∞, 0.∞, ∞-∞

Các dạng vô định trong bài toán tính giới hạn hàm số là một trong những dạng toán khó nhất của đòi hỏi sự nhạy bén cũng như tư duy của học sinh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn biết cách nhận dạng và tư duy cũng như các cách biến đổi để khử được dạng vô định trong lim.

to_infinity_and_beyond_by_clear_green-d4bktoc.png

Mục lục:

1. Giới hạn dạng vô định 0/0

2. Giới hạn dạng vô định ∞/∞

3. Giới hạn dạng vô định ∞-∞

4. Giới hạn dạng vô định 0.∞

Tải về tại đây.

 

Đánh giá tài liệu:

Phản hồi về tài liệu