CHÚ Ý
Home » TOÁN » Hình học » Chuyên đề về tìm cực trị trong hình học không gian

Chuyên đề về tìm cực trị trong hình học không gian

Download: http://www.mediafire.com/view/7oto3p4jtps2nd8/Mot_so_phuong_phap_tim_cuc_tri_trong_hinh_hoc_khong_gian.pdf

Đánh giá tài liệu:

Phản hồi về tài liệu