CHÚ Ý
Home » SINH HỌC » Chuyên đề tổ hợp xác suất trong toán di truyền (đầy đủ)

Chuyên đề tổ hợp xác suất trong toán di truyền (đầy đủ)

Tài liệu hay của thầy Đoàn Đình Doanh về các bài toán di truyền, phả hệ và cách giải nhờ ứng dụng các công thức tổ hợp-xác suất của Toán học.

Nội dung:

  • Các dạng bài tập
  • Bài tập điển hình, PP giải và công thức tổng quát
  1. Tính xác suất đực và cái trong nhiều lần sinh
  2. Xác định tần số xuất hiện các alen trội hoặc lặn trong TH nhiều cặp gen dị hợp PLĐL, tự thụ
  3. Xác định tổng số kiểu gen, KG đồng, dị hợp trong TH nhiều cặp gen PLĐL, mỗi gen có 2 hoặc nhiều alen
  4. Xác định số trường hợp thể lệch bội khi xảy ra đồng thời 2 hoặc nhiều đột biến lệch bội
  5. Xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST
  6. Một số bài tập mở rộng

Tải về tại đây.

Đánh giá tài liệu:

Phản hồi về tài liệu

Gửi tin nhắn cho page