CHÚ Ý
Home » HÓA HỌC » Hữu cơ » Dẫn xuất halogen-Phenol-Ancol » Phương pháp giải bài tập phần dẫn xuất halogen-ancol-phenol

Phương pháp giải bài tập phần dẫn xuất halogen-ancol-phenol

Chuyên đề đưa ra các dạng bài tập chương ancol-phenol và dẫn xuất halogen của hidrocacbon, mỗi dạng đều có phương pháp giải đầy đủ kèm bài tập có đáp án.

–> Tải về tại đây.

Phương pháp giải bài tập phần dẫn xuất halogen-ancol-phenol
4.75 (95%) từ 2 lượt đánh giá

Phản hồi về tài liệu