CHÚ Ý
Home » HÓA HỌC » Vô cơ » Điện phân » Phương pháp giải bài tập điện phân

Phương pháp giải bài tập điện phân

Tài liệu SKKN về chuyên đề bài tập điện phân dung dịch gồm các mục sau:

Phần I: Đặt vấn đề 1
Phần II: Giải quyết vấn đề
A. Những thuận lợi và khó khăn khi giải bài tập về điện phân
B. Phương pháp giải bài tập điện phân trong dung dịch
I. Các quá trình điện phân
I.1. Điện phân dung dịch muối
I.1.1. Điện phân dung dịch muối kim loại kiềm, kiềm thổ, Nhôm
I.1.2. Điện phân các dd muối của các kim loại đứng sau Nhôm trong dãy điện
I.1.3. Điện phân hỗn hợp các dung dịch muối
I.2. Điện phân các dung dịch axit
I.3. Điện phân các dung dịch bazơ
I.4. Điện phân hỗn hợp các dung dịch điện li ( muối, axit, bazơ)
II. Định lượng trong quá trình điện phân
III. Các bước thông thường giải một bài tập điện phân
IV. Một số kinh nghiệm giải bài tập trắc nghiệm điện phân dung dịch
V. Bài tập áp dụng
Phần III: Kết luận
Phần IV: Kiến nghị- đề xuất
Tài liệu tham khảo
Phần V: Phụ lục

Download tại đây.

Phương pháp giải bài tập điện phân
1 (20%) từ 1 lượt đánh giá

Phản hồi về tài liệu