Home » HÓA HỌC » Hữu cơ » Amin - Amino axit - Protein » DANH PHÁP-CÁCH ĐỌC TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

DANH PHÁP-CÁCH ĐỌC TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

Tài liệu chuyên đề hướng dẫn các quy tắc, quy ước đọc tên các loại hợp chất hữu cơ (đầy đủ).

Download tại đây.

DANH PHÁP-CÁCH ĐỌC TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ 4.00/5 (80.00%) từ 1 lượt đánh giá

cach doc ten danh phap day du hoa hoc hop chat huu co

Nhận xét về tài liệu

Loading Facebook Comments ...