Home » HÓA HỌC » Hữu cơ » Amin - Amino axit - Protein » DANH PHÁP-CÁCH ĐỌC TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

DANH PHÁP-CÁCH ĐỌC TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

Tài liệu chuyên đề hướng dẫn các quy tắc, quy ước đọc tên các loại hợp chất hữu cơ (đầy đủ).

Download tại đây.

DANH PHÁP-CÁCH ĐỌC TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ 4.00/5 (80.00%) từ 1 lượt đánh giá

Phản hồi về tài liệu

Có thể bạn cần

mo hinh phan tu amino axit

Chuyên đề lý thuyết amino axit (đầy đủ)

Tài liệu chuyên đề lý thuyết từ cơ bản đến nâng cao về các amino ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *