Bài mới
Home » HÓA HỌC » CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

Chuyên đề gồm :

- Nhận biết màu sắc, trạng thái của một số chất thường gặp

- Nhận biết các chất khí

- Nhận biết ion dương (cation)

- Nhận biết ion âm (anion)

- Bài tập vận dụng + đáp án

Download : Nhận biết hóa chất (lý thuyết+bài tập)

VN:R_N [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT, 9.0 out of 10 based on 1 rating