Home » HÓA HỌC » CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

Chuyên đề gồm :

– Nhận biết màu sắc, trạng thái của một số chất thường gặp

– Nhận biết các chất khí

– Nhận biết ion dương (cation)

– Nhận biết ion âm (anion)

– Bài tập vận dụng + đáp án

Download : Nhận biết hóa chất (lý thuyết+bài tập)

Đánh giá tài liệu:

Phản hồi về tài liệu

Có thể bạn cần

mo hinh phan tu amino axit

Chuyên đề lý thuyết amino axit (đầy đủ)

Tài liệu chuyên đề lý thuyết từ cơ bản đến nâng cao về các amino ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *