CHÚ Ý
Home » HÓA HỌC » CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

Chuyên đề gồm :

– Nhận biết màu sắc, trạng thái của một số chất thường gặp

– Nhận biết các chất khí

– Nhận biết ion dương (cation)

– Nhận biết ion âm (anion)

– Bài tập vận dụng + đáp án

Download : Nhận biết hóa chất (lý thuyết+bài tập)

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT
1 (20%) từ 1 lượt đánh giá

Phản hồi về tài liệu